Miesiąc: Grudzień 2018

Czy dzieci mogą nosić soczewki? Jakie są przeciwwskazania?

Czy dzieci mogą nosić soczewki? Jakie są przeciwwskazania?

Aby dowiedzieć się, czy dzieci mogą nosić soczewki, warto poznać kilka istotnych faktów na temat soczewek.  Soczewki kontaktowe, popularnie zwane szkłami kontaktowymi, służą głównie do korygowania wad wzroku, ale spełniają też funkcje kosmetyczne np. zmieniają kolor oczu. Wykonane są najczęściej z materiału silikonowo-hydrożelowego. Umieszcza się […]

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Pierwszy od lat egzamin ósmoklasisty odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Będzie obejmował zakres wiadomości i umiejętności określony w podstawie programowej dla przedmiotów egzaminacyjnych w klasach od I do VIII. Podejście do niego jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Dowiedz się, jak wygląda egzamin ósmoklasisty. Kto […]

Co można mieć na maturze?

Co można mieć na maturze?

Już 6 maja rozpoczną się egzaminy maturalne. Przystępując do nich, absolwenci szkół średnich powinni mieć wiedzę nie tylko z zakresu zdawanych przedmiotów, ale również na temat zasad obowiązujących podczas egzaminów. Jedną z nich jest przepis o tym, czego nie wolno, a co można mieć na maturze.

Sprawdź, co można mieć na maturze

Lista przedmiotów, które można posiadać na egzaminie dojrzałości, jest ściśle określona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zależy od konkretnego przedmiotu. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z języka polskiego, maturzysta może wnieść na salę słownik poprawnej polszczyzny oraz słownik ortograficzny, na egzaminie z biologii – linijkę, a historii – lupę.

Osoba zdająca chemię ma możliwość zabrania ze sobą kart wybranych tablic chemicznych, prostego kalkulatora (czyli takiego, który pozwala jedynie na wykonywanie prostych obliczeń dzielenia, mnożenia, odejmowania i dodawania oraz wyciągania pierwiastków kwadratowych i procentów) i linijki, ten, kto zdaje matematykę –wspomnianego kalkulatora, linijki, cyrkla oraz zestawu wybranych wzorów matematycznych, a informatykę – również kalkulatora prostego.

co można mieć na maturze - kalkulator prosty

Zdający fizykę może wziąć karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, linijkę i prosty kalkulator, natomiast zdający geografię uczeń może posiadać z sobą lupę, kalkulator prosty i linijkę. Na egzaminie z języka kaszubskiego maturzysta ma prawo mieć słownik poprawnej polszczyzny, słownik ortograficzny, a także słownik języka kaszubskiego (w sali powinien być przynajmniej jeden taki słownik na grupę 25 maturzystów), z kolei na teście z historii muzyki – odtwarzacz płyt CD wraz ze słuchawkami i zapasowym kompletem baterii.

Poza tym uczeń powinien posiadać przybory do pisania, które również są ściśle określone odpowiednim regulaminem. Obowiązkowo musi mieć jedynie pióro lub długopis, najlepiej w kolorze czarnym. Poza tym konieczne jest posiadanie dowodu osobistego, który należy okazać przed wejściem na salę egzaminacyjną. Co istotne, wspomniane wyżej takie przybory, jak linijka na teście z geografii czy linijka i cyrkiel na matematyce, również są obowiązkowe u każdego zdającego owe przedmioty.

Czego nie można wnieść na egzamin?

Na żaden egzamin – zarówno ustny, jak i pisemny, nie można wnieść maskotek na szczęście lub innych pamiątek i gadżetów. Nie wolno posiadać żadnych napojów i jedzenia, nawet drobnych przekąsek. Wszystkie smartfony, smartwatche, laptopy, tablety i inne urządzenia elektroniczne zdający mają obowiązek zostawić w torbie lub plecaku. Niedostosowanie się do owych wytycznych (i zostawienie np. telefonu, który rozdzwoni się w środku egzaminu), może skutkować wyproszeniem maturzysty z sali, bez możliwości dokończenia pisania pracy.

Solidna wiedza, spokój i opanowanie oraz postępowanie według ustalonych reguł i zasad określających, co można mieć na maturze, z pewnością pozwoli na bezproblemowe dotrwanie do końca oraz pomyślne zdanie egzaminów maturalnych.