Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Pierwszy od lat egzamin ósmoklasisty odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Będzie obejmował zakres wiadomości i umiejętności określony w podstawie programowej dla przedmiotów egzaminacyjnych w klasach od I do VIII. Podejście do niego jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Dowiedz się, jak wygląda egzamin ósmoklasisty.

Kto zdaje egzamin ósmoklasisty?

Oczywiste jest, że do tego egzaminu przystępują wszyscy uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej. Grupa objęta tym obowiązkiem jest jednak większa, ponieważ zaliczamy do niej także:

 • uczniów szkół artystycznych, które realizują program kształcenia szkoły podstawowej (w klasie, której zakres nauczania pokrywa się z tym dla VIII klasy szkoły podstawowej)
 • słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych

Egzamin ósmoklasisty – czy można nie zdać?

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów, nie ma natomiast żadnego limitu punktów, który każdy uczeń musi osiągnąć, by można było uznać, że zdał. W teorii uzyskana punktacja nie ma wpływu na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, ale w praktyce w rekrutacji do wielu placówek bierze udział większa liczba kandydatów niż jest miejsc. Oznacza to, że w takich przypadkach punkty z egzaminu będą decydowały o kolejności przyjęć. Niski wynik punktowy może zdecydować o tym, że dany uczeń będzie mógł kontynuować naukę tylko w szkole branżowej (dawniej: zawodowej).

Jakie przedmioty obejmuje egzamin?

Wszystkie egzaminy będą odbywały się w formie pisemnej. W latach 2019-2021 uczniowie przystąpią do egzaminów z trzech obowiązkowych przedmiotów, czyli:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • nowożytnego języka obcego

Języki obce nowożytne do wyboru to: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, ukraiński i włoski. Nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu z języka, którego uczeń nie uczył się w szkole podczas obowiązkowych zajęć.

W roku 2022 egzamin zostanie rozszerzony o kolejny przedmiot spośród następujących:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia

Egzaminy będą odbywały się w kwietniu przez trzy kolejne dni w następującej kolejności:

 • język polski – 120 minut
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy – 90 minut oraz (od 2022 roku) w tym samym dniu wybrany przedmiot – 90 minut

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w pierwszym terminie, będzie miał taką możliwość jeszcze w czerwcu.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty w praktyce?

Arkusze egzaminacyjne będą zawierały pytania otwarte (wymagające samodzielnej odpowiedzi) oraz zamknięte (polegające na wyborze spośród proponowanych odpowiedzi). Przykładowe zadania można znaleźć w specjalnie przygotowanych informatorach egzaminacyjnych.

Nie będzie możliwości korzystania z kalkulatora ani ze słownika. Przystępujący do egzaminu będzie mógł posiadać tylko przybory do pisania, czyli pióro albo długopis z czarnym atramentem oraz (na egzaminie z matematyki) linijkę. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki egzaminu

Wyniki będą dostępne w czerwcu. Każdy uczeń, poza świadectwem szkolnym, otrzyma przy zakończeniu roku szkolnego zaświadczenie o wynikach egzaminu. Wyniki zostaną zaprezentowane w formie procentowej oraz przy pomocy skali centylowej dla każdego przedmiotu. Co to oznacza?

Wynik procentowy to odsetek wszystkich punktów, które zdobył dany uczeń, osobno dla każdego przedmiotu. Wynik centylowy jest odsetkiem liczby wszystkich zdających, którzy osiągnęli wyniki takie same albo niższe niż zdający. Przykładowo, jeżeli ktoś osiągnie 90% wszystkich punktów z jakiegoś przedmiotu, może uzyskać informację, że odsetek osób, których rezultaty były takie same lub niższe, wynosi 60%. To daje wiedzę, że uczniów, którzy osiągnęli wyższy wynik, jest 40%. Pomaga to zestawienie wyników jednostkowych z tymi dla ogółu uczniów.

Wyniki egzaminu są ostateczne, co oznacza, że nie można ich podważyć na drodze sądowej.

Więcej informacji na temat tego, jak wygląda egzamin ósmoklasisty, znajduje się na stronach Centralnej Komisji Edukacyjnej, a także w informatorach dla poszczególnych przedmiotów.

Przeczytaj również wpis o tym, co można mieć ze sobą na maturze.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *