Program Dobry Start

Program Dobry Start

Czym jest Program Dobry Start?

To rządowy program jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny. Pieniądze z programu przeznaczone są na wyprawkę szkolną, czyli podręczniki, artykuły papiernicze czy strój gimnastyczny. Kwota dofinansowania wynosi 300 PLN i jest przyznawana bez względu na wysokość dochodu rodziców lub opiekunów.

Kto może otrzymać dofinansowanie w programie?

Program obejmuje wszystkie uczące się dzieci, które nie ukończyły 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, które nadal uczęszczają do szkoły, dzieci wymagające kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, otrzymują świadczenia do 24 roku życia. Program obejmuje także dzieci, które 20 lub 24 urodziny obchodzą przed początkiem roku szkolnego. Z dofinansowania na wyprawkę szkolną nie mogą skorzystać przedszkolaki, dzieci rozpoczynających zerówkę, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole, a także studenci.

Kto powinien złożyć wniosek?

O dofinansowanie mogą starać się rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka, a w przypadku pieczy zastępczej – opiekun z rodzinnego domu dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Samodzielnie składają go osoby usamodzielniane, które po osiągnięciu pełnoletności opuściły rodzinę zastępczą lub dom dziecka. Wniosek może być złożony tylko przez jednego z rodziców lub opiekunów. Jeżeli rodzice są po rozwodzie, wsparcie otrzymuje rodzic, który sprawuję opiekę nad dzieckiem. W przypadku opieki naprzemiennej prawo do złożenia wniosku przysługuje obojgu rodzicom, ale kwota świadczenia podzielona jest po połowie, czyli każde z rodziców otrzymuje 150 PLN.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

W przypadku składania wniosku osobiście w urzędzie, należy mieć przygotowany druk wniosku dotyczący prawa do otrzymania świadczenia Dobry Start (można go wypełnić na miejscu w urzędzie lub pobrać na stronie programu i wypełnić w domu), oraz dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Papierowy wniosek można wysłać także listem poleconym.

Miejsca składania wniosków

Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia lub w urzędach i instytucjach na terenie miejsca zamieszkania, które przyjmują także wnioski z programu Rodzina 500+. Są to między innymi:

  • urzędy miasta
  • urzędy gminy
  • ośrodki pomocy społecznej
  • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) – w przypadku pieczy zastępczej lub osób usamodzielnianych
  • wyznaczone miejsca w danej gminie

Terminy składania wniosków

Od 1 lipca do 30 listopada – dla wniosków składanych drogą elektroniczną przez bankowość internetową lub stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia.
Od 1 sierpnia do 30 listopada – dla wniosków składanych w urzędach i instytucjach.

Terminy wypłacania świadczeń

Do 30 września świadczenia otrzymają osoby, które złożyły prawidłowo wypełniony wniosek do 31 sierpnia. Wnioski złożone w późniejszym terminie realizowane są do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Sposoby wypłacania świadczeń

Po złożeniu wniosku dobrze jest zapytać w urzędzie, w jaki sposób można odebrać świadczenie. Zazwyczaj do wyboru jest przelew na wskazane konto, przekaz pocztowy lub gotówka, którą można odebrać w kasie danego urzędu. Świadczenia z wniosków złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej trafiają bezpośrednio na konto bankowe.

Ważne informacje

Osoby usamodzielniane nie mogą złożyć wniosku drogą elektroniczną, a jedynie osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Bardzo ważne jest nie tylko złożenie wniosku do 30 listopada, ale także jego dokładne wypełnienie. Ewentualne błędy lub brakujące informacje można poprawić i uzupełnić w wyznaczonym przez urząd terminie, jednak przegapienie daty uniemożliwia otrzymanie świadczenia. W przypadku odmowy wypłacenia wsparcia, każdemu przysługuje prawo do bezpłatnego złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć osobiście w urzędzie, który odmówił wsparcia, lub przesłać je listem poleconym, koniecznie zachowując potwierdzenie nadania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Dobry Start można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.1 thought on “Program Dobry Start”

  • nie ukrywam, że takie 300zl do wyprawki szkolnej z programu dobry start bardzo nam się przydało w tym roku, Rozpoczęcie roku szkolnego to bardzo ciężki czas dla niektórych, jeżeli chodzi o domowe finanse, szczególnie gdy ma się kilkoro dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *